fbpx
Filipino
Prep Time

30 minuto

Cook Time

2 oras

Total Time

2 oras 30 minuto

Pastillas de Leche

Ang Pastillas de leche, tinatawag ding pastiyema, ay uri ng mga Filipino na kendi na nagmula sa mga bukirin ng lalawigan ng Bulacan. Ang mga matatamis na ito ay gawa sa lokal na gatas ng baka at asukal na may citrus na katas para mabalanse ang tamis.

Read more
EN
Prep Time

30 minutes

Cook Time

2 hours

Total Time

2 hours 30 minutes

Pastillas de Leche

Pastillas de leche, also called pastiyema, are a type of Filipino candies that originated from the farmlands of Bulacan province. These confections are made with locally produced cow’s milk and sugar along with citrus juice to balance the richness.

Read more
EN
Prep Time

10 minutes

Cook Time

50 minutes

Total Time

1 hour

Leche Puto

Leche Puto is a Filipino dessert combining two favorites (leche flan and puto) into one delectable treat.

Read more
Filipino
Prep Time

10 minuto

Cook Time

50 minuto

Total Time

1 hour

Leche Puto

Ang Leche Puto ay isang Filipino na panghimagas na pinagsasama ang dalawang paborito (leche flan at puto) sa isang masarap na pagkain.

Read more
EN
Prep Time

10 minutes

Cook Time

15 minutes

Total Time

25 minutes

Halo Halo

Halo-halo, which translates to “mix-mix” is a Filipino-style shaved ice made with sweetened beans, fruits, and jellies and topped with milk, Leche flan, purple yam jam, and ice cream.

Read more
Filipino
Prep Time

10 minuto

Cook Time

15 minuto

Total Time

25 minutes

Halo Halo

Halo-halo, na naisasalin sa “mix-mix” ay istilong Filipino na kinaskas na yelong gawa gamit ang minatamis na beans, prutas, at gulaman at nilagyan ng gatas, leche flan, ube, at ice cream.

Read more